Top

Professioneel en transparant

Conxillium focust op de domeinen Publieks-/Burgerzaken en Openbare Ruimte. Conxillium bestaat uit zeven bedrijven in Nederland die zich hebben gespecialiseerd in hoogwaardige software voor de lokale overheid. Ook in België, Duitsland, Aruba en Curaçao bedient Conxillium steeds meer overheidsklanten.

Een groep, twee domeinen, acht bedrijven

Domein Openbare Ruimte

Registreren, monitoren en afhandelen van meldingen en klachten over de openbare ruimte.

Inventariseren, inspecteren en beheren van vrijwel alle objecten in de openbare ruimte.

Beheren en koppelen data voor waterbeheer, energiemanagement en verkeerssystemen.

Domein Publieks-/Burgerzaken

Verbeteren dienstverlening met klantgeleiding, werken op afspraak, personeelsplanning, betalen en beeldschermcommunicatie.

Beheren basisregistraties burgerzaken en ontzorgen met applicaties en materialen voor verkiezingen en burgerzaken.

Ontwikkelen online diensten waarmee burgers en bedrijven hun zaken snel en eenvoudig kunnen afhandelen.

Ontwikkelen maatwerksoftware, -interfaces, aanvullende websites of mobiele apps voor alle bedrijven binnen de Conxillium-groep.