Top
 

Nieuws

Common Ground is noodzakelijk om te kunnen innoveren. We lopen tegen de grenzen aan van wat we als gemeenten en leveranciers nog kunnen doen aan de (noodzakelijke) doorontwikkeling van software voor gemeenten. De huidige systemen zijn complex door een veelheid aan koppelingen en verschillende dubbele databronnen. Hierdoor is het nauwelijks nog haalbaar om te innoveren en daarmee stagneert het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners.

Op woensdag 3 juli hebben tijdens het ibestuur- congres de eerste partijen, gemeenten, VNG, marktpartijen en ketenpartners het Groeipact Common Ground ondertekend. Met het tekenen van dit Groeipact is een eerste, belangrijke stap gezet richting een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor