Top
 

Over Conxillium

Conxillium / Over Conxillium

Over Conxillium

Conxillium bestaat uit zeven bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in hoogwaardige software voor de lokale overheid, met een focus op het domein Publieks-/Burgerzaken en Openbaar domein.
Het domein Publieks-/burgerzaken wordt ingevuld door de bedrijven JCC SoftwareProcura en SIM.
BeheerVisieDataQuint en I-Real richten zich op het Openbaar domein.
Pharox ondersteunt de Conxillium bedrijven in het leveren van maatwerksoftware waar nodig en heeft een eigen internationale klantenkring binnen de (petro)chemische industrie.
Samen maken we ons sterk voor het verhogen van de tevredenheid van burgers. We helpen lokale overheden professioneel, snel en transparant te werken. En daarmee burgers ervan te overtuigen dat hún belang voorop staat.

Onze software stelt overheidsinstanties in staat om:

Proactief en slagvaardig te handelen

dankzij een beter overzicht en vlotte communicatie met de burger en tussen gemeentediensten.

Dienstverlening verregaand te digitaliseren

zodat burgers zoveel mogelijk zélf kunnen regelen en de gemeente als een betrouwbare en nuttige partner gaan zien.

Gemeenschapsgeld doelmatig en transparant te besteden

door werkprocessen efficiënter te maken.

Burgers meer inzicht en invloed te geven:

van het vereenvoudigen van meldingen tot het organiseren van verkiezingen en lokale referendums.

Onze werkwijze

Alle bedrijven binnen Conxillium werken volgens dezelfde filosofie:

  • We focussen op het maken van de meest gebruiksvriendelijke en doordachte applicatie in onze vakgebieden. Of dat nu het beheer van publieke ruimte is, basisregistraties, belastingen, verkiezingen of optimale klantbegeleiding.
  • Onze mensen binnen gemeenten kennen de werkprocessen tot in de details. Daardoor staan we dicht bij de gebruiker.
  • We gebruiken consequent open standaarden en koppelingen, zodat applicaties naadloos in elk bestaand IT-landschap passen en bedrijven leveranciersonafhankelijk kunnen werken.
  • We onderscheiden ons met korte lijnen, leveranciersonafhankelijke oplossingen en veel flexibiliteit, zowel bij onze mensen als onze software.