Top
 

Personeelsplanning

Conxillium / Klantgerichtheid en efficiency / Personeelsplanning

JCC-Personeelsplanning: efficiënt roosters maken

Om organisaties efficiënt en effectief te laten functioneren, is het inplannen van de personele bezetting van groot belang. Hierbij moet rekening gehouden met diverse randvoorwaarden die het plannen tot vakwerk maken, denk daarbij aan flexibele werktijden, persoonlijke voorkeuren ten aanzien van collega’s maar ook aan de fluctuerende hoeveelheid bezoekers. Om de juiste bezetting voor zowel de front- als de backoffice te realiseren, hebben roosteraars daarom meer dan ooit de behoefte aan software die hen helpt snel een optimale personeelsplanning op te stellen. JCC-Personeelsplanning (voorheen G-ROOSTER) is zo’n softwaretoepassing.

JCC-Personeelsplanning kan automatisch dienstroosters genereren aan de hand van wensen, vaardigheden en voorkeuren van medewerkers. Een planner hoeft zich nog alleen maar te focussen op afwijkingen ten opzichte van de standaard planning. Denk hierbij aan verstoringen als gevolg van ziekte, maar ook aan afwijkingen in bepaalde periodes waarin de vraag naar specifieke producten groter is. Zo wordt kostbare tijd alleen maar ingezet waarvoor het echt nodig is.